خانه | آرشیو | پست الکترونیک
باختن، پیش از باختن !

تردید که می کنیم مقدمه باختن است!

به همین آسانی، می بازیم زودتر از آنچه فکرش را می کنیم.

چون در همان ابتدا از انتها هراسیده ایم، و شاید به تعبیر بهتر انتهای باختن را از پیروزی زودتر دیده ایم.

وقتی به فکر و عملی که داریم ایمان نداریم، وقتی معیار و ملاکی برای سنجش درست یا غلطش وجود ندارد یا حداقل ما این معیار را نمیدانیم، آن زمان است که براحتی تردید بر ما غلبه می کند و ما عاجز از گرفتن تصمیم هستیم.

حتی اگر خلاف آنچه در نظرمان است تصمیم بگریم باز هم محکوم به شکستیم.

چرا که پیوسته شکست را تا لحظه ی شکست تجربه می کنیم و به گمانمان بازی از پیش باخته ای را آغاز کرده ایم.

تردید، شاید به علتهای گوناگون برایمان اتفاق بیافتد.

شاید بخاط آنکه شرایط بهتری را متصور هستیم، شاید بخاطر فرار از شرایطی که ممکن است تصمیم مان برایمان بوجود بیاورد هرچند اگر بدانیم در صورت عدم وقوع آن ممکن است شرایط بهتری نیز نصیب مان نشود.

مردان و زنان بزرگ، بزرگترین دشمنان تردیدند.

آنان هیچگاه اجازه نمی دهند افکار توهم آلود که ریشه های تردید را در ذهن آنان پرورش می دهد در وجودشان رخنه کند.

تردیدی نیست که تصمیم گرفتن مهم ترین رمز غلبه بر تردید است.

مشروط بر اینکه تصمیم بر اختیار و اراده ای مصمم بنا شود نه بر اساس خودخواهی، ترس یا فرار از واقعیت.

|+| نوشته شده توسط raha در ۱۳۸٧/۳/۸ و ساعت ٤:۱٤ ‎ب.ظ | پيام هاي ديگران ()