آيين نقد (۱)

نقد کردن، انتقاد پذیری، اصلاح شدن، اصلاح کردن، شنیدن، منصف بودن کلمات زیبایی هستند که همیشه آنها را در ذهن تکرار میکنیم و آرزو میکنیم ای کاش روزی این ظرفیتها در جامعه در خانواده در میان دوست و آشنا در محیط کار و میان طبقات مختلف از مباحث چالشی در علوم ، فلسفه، تاریخ و … نهادینه شود تا بتوان از مرز تئوری به دنیای واقعی و عملی گام نهاد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در این میان همیشه بازگشتن به خود و نقد از خود بیش از هر چیز کارسازتر است.

بارها شده است وقتی وارد وادی انتقاد و اظهار نظر میشویم مرزهای انصاف را دور میزنیم و ناخودآگاه ایده هایی را اظهار می کنیم که در جای دیگر همانها را به چالش کشیده ایم.

این مقدمه را گفتم تا در فرصت بعد در مورد برخی سخنان و اظهارات که بدون هیچ منبع و ماخذی طرح میکنیم و ناخواسته چالشی غیر منطقی را به وجود می آوریم بپردازم.

 

/ 1 نظر / 20 بازدید