خداحافظی درخور خاتمی

هشت سال گذشت. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

به سرعت باد و در تمام اين مدت شايد بسياري از ما قدر اين لحظات را ندانستيم.

محمد خاتمي اكنون در حالي كرسي رياست جمهوري را ترك ميكند كه نگراني و اضطراب و ابهام بيش از گذشته و در روزهاي پيش رو بر جامعه ايران و خصوصاً جماعت فرهيخته و فرهنگي عاري از سياست سايه انداخته است.

هر چند اميدها بر اين است كه حداقلهاي فضاي موجود دچار تغييرات ماهوي نشود ليكن امروز فرصتي مقتنم پيش آمده تا با نقد منصفانه آنچه گذشت به آينده‌اي روشن برسيم.

خاتمي فراي شعارهاي متفاوت و مقبولي كه در سالهاي گذشته طرح كرد و جداي تمام اوصاف اطرافيانش اما به واقع انساني بزرگ در سياست ايران بشمار ميرود.

من اين نكته را به اتكاي سخنان كسي ميگويم كه خود روزي از معاونين خاتمي در زمان تصدي وزارت ارشاد وي بوده است.

هر چند نكاتي قابل نقد از شخصيت خاتمي طرح ميكرد ولي به واقع معترف بود كه او متفاوت از سياسيون همترازش بود.

ميراث خاتمي پس از سالهاي تصدي رياست جمهوري اگر منصف باشيم قابل توجه و تامل است هر چند به جد بايد به ضعفها و دهها شعار محقق نشده مفصل پرداخت اما اينك بايد به واسطه تثبيت گفتمان جديدي كه در زمان او بر حاكميت تحميل شد دست مريزاد گفت.

بايد بواسطه پاسخگويي و اعتراف به زعفهايش كه گاه اعتراض عمومي را نيز در پي داشت از او تقديري شجاعانه چون خودش بعمل آورد.

بايد به خاطر تغيير نگاه ميليونها انساني كه در گوشه و كنار جهان تروريسم را در ايران دنبال ميكردند سپاس گفت.

بايد به خاطر تشكيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه با تمام مشكلاتش بي شك منشاء تغييراتي هرچند جزی‍ي در مديريت و پاسخگويي و نتايج منتهي به آن شد و اصل فراموش شده اي از قانون اساسي را زنده كرد تشكر كرد.

و ...

و از همه مهمتر آنكه در جريان اين انتخابات سطح توقع قشر فرهيخته را تا آنجا بالا برد كه به جد ميتوان اعتراف كرد بسياري از آنان كانديدهاي موجود را در شان ملت ايران نميدانستند و شايد يكي از عوامل واگذاري دولت به طيفي كه كمترين سنخيتي با نيازهاي امروز جامعه ندارد ماه اصل همين باشد.

اما براستي آيا چهار سال آينده همانقدر صريح و بدون ترديد سخن خواهيم گفت كه در دوران هشت ساله رياست جمهوري خاتمي.

 

/ 0 نظر / 27 بازدید