# خاتمی
سید خندان ؛ خداحافظ   بیانیه وبلاگ نویسان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   زود بود آمدنش هنوز   موج اشتیاق بی سابقه مردم پناهش بود و دریای حوادث پیش رویش ... ادامه مطلب
/ 111 نظر / 5 بازدید